espaespaespa

toppic

ΠΩΣ ΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστασία ανθρώπων και ιδιοκτησιών με εξειδικευμένες λύσεις υαλοπινάκων

    Η σχολική ασφάλεια συνεχίζει να παραμένει μείζον ζήτημα με την επαναλειτουργία των σχολικών τάξεων, παρά το γεγονός πως σε πολλά σχολεία το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμα λυθεί ολοκληρωτικά. Οι υαλοπίνακες ασφαλείας μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση επανασχεδιασμού των δημοσίων χώρων και χώρων μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων από τους αρχιτέκτονες. Οι πυροβολισμοί που συνέβησαν στο Columbine High School του Κολοράντο το 1999 διαμόρφωσαν μια ολέθρια κατάσταση σε ό,τι αφορά πυροβολισμούς σε σχολικά περιβάλλοντα. Συμβάντα πυροβολισμών και επιθέσεων σε σχολεία λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως, ωστόσο η συχνότητα και η σοβαρότητα τέτοιων επιθέσεων, όπως και η ευαισθητοποίηση γύρω από τέτοια γεγονότα αυξήθηκε έπειτα από αυτό το γεγονός. Από τότε, οι αρχιτέκτονες και οι διαχειριστές και υπεύθυνοι εγκαταστάσεων έχουν επαναξιολογήσει το ρόλο και τη σημασία των υαλοπινάκων ασφαλείας στα σχολεία. Οι εξειδικευμένες λύσεις υαλοπινάκων έχουν βοηθήσει στην προστασία μαθητών και καθηγητών, συνδυάζοντας παράλληλα βελτιωμένα χαρακτηριστικά περατότητας φωτός και ηχοαπόσβεσης – ένας συνδυασμός που έχει αποδειχθεί πως επέδρασε θετικά σε μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Σχεδιάζοντας ασφαλέστερα σχολεία

   Είτε σε νέες κατασκευές είτε σε ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων, τα σχολικά κτίρια μπορούν και πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές ασφαλείας. H έκθεση σε στοχοποιημένους πυροβολισμούς μπορεί να ελαττωθεί με προσεκτικό σχεδιασμό επικεντρωμένο στην ασφάλεια των χρηστών. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός των σημείων εισόδου και κατά πόσο πιθανές απειλές μπορούν να εισχωρήσουν στο κτίριο είναι κρίσιμης σημασίας ζητήματα. Από τη στιγμή που η σχολική βία στα σχολεία είναι μη προβλέψιμη, η διαχείριση και η ελαχιστοποίηση κινδύνων μέσω πιο ανθεκτικών κατασκευών καθίσταται απαραίτητη. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας είναι η διαμερισματοποίηση ενιαίων χώρων σε πολλούς μικρότερους.

   Η διαμερισματοποίηση των εσωτερικών χώρων δημιουργεί πολλούς χώρους ανάμεσα στα σημεία εισόδου και στις τάξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναχώματα ασφαλείας, όπως βιβλιοθήκες, κυλικεία, χώροι γυμναστικής και μουσικά δωμάτια. Τέτοιοι χώροι καθιστούν πιο δύσκολο για εισβολείς να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους, δίνοντας το χρόνο στο προσωπικό και τους μαθητές να αντιδράσουν και να αναζητήσουν την ασφάλειά τους.

Βαθμοί και στάδια ασφαλείας

    H σχολική ασφάλεια ξεκινά προτού ο πρώτος πάσσαλος μπει στο έδαφος. Η επιλογή τοποθεσίας, η τοπολογία, η γεωμετρία, ο προσανατολισμός του κτιρίου όπως επίσης και η φυσική αναδάσωση είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν όλοι υπόψη. Το πρώτο στάδιο δομικής ασφάλειας των σχολικών κτιρίων είναι η εξωτερική όψη του κτιρίου. Ο στόχος είναι να γίνονται τα σχολεία ουσιαστικά αδιαπέραστα σε εξωτερικούς εισβολείς χωρίς να φαίνονται από έξω ως φρούρια. Οι κλειδωμένες πόρτες και οι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες ασφαλείας σε όλα τα ανοίγματα είναι επίσης ένα από τα κρίσιμα πρώτα μέτρα ασφαλείας. Το δεύτερο στάδιο ασφαλείας περιλαμβάνει την τοποθέτηση ασφαλών διαχωριστικών σε εσωτερικούς χώρους, όπως πόρτες που μπορούν να κλειδώνουν και μπαίνουν σε διαδρόμους, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε τάξεις και χώρους συγχρωτισμού. Η ενίσχυση με γυαλί σε αυτές τις πόρτες βοηθά στη δημιουργία ενός ορατού εμποδίου, εφόσον αυτό συμβαδίζει με το γενικότερο σχέδιο ασφαλείας. Το τρίτο στάδιο ασφαλείας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ασφαλών τάξεων από την είσοδο εισβολέων, πολλές φορές με πόρτες που είναι κλειδωμένες.

    Θα επικεντρωθούμε εδώ περισσότερο στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας σχετικά με το πρώτο στάδιο ασφαλείας, την εξωτερική όψη του κτιρίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση νέων υαλοπινάκων ή αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων σε σημεία πρόσβασης – πόρτες εισόδου, παράθυρα με δυνατότητα πρόσβασης σε εσωτερικούς χώρους και φεγγίτες – με πολυστρωματικούς (laminated) υαλοπίνακες ασφαλείας με ενδιάμεσες μεμβράνες Saflex PVB. Η είσοδος σε αίθουσες αναμονής πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επιτρεπτή η ορατότητα στον οποιονδήποτε πλησιάζει το κτίριο. Ένα ζεύγος από κλειδωμένες πόρτες εισόδου, που ενεργοποιούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους, με προθάλαμο μεταξύ τους που επιτρέπει την ορατότητα στο εσωτερικό και ένας έλεγχος ασφαλείας πριν από την ολοκληρωμένη είσοδο στο κτίριο είναι επίσης ένας συνιστώμενος τρόπος ασφαλείας.

Διαφορές μεταξύ safety και security glazing

   O υαλοπίνακας ως δομικό υλικό είναι περιζήτητος. Πολλές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην ωφέλιμη συσχέτιση μεταξύ φυσικού φωτισμού και άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων. Ωστόσο, το συμβατικό γυαλί είναι ίσως το πιο ευαίσθητο και εύκολα διαπερατό μέρος του κτιρίου, άρα η αξιολόγηση του τύπου του υαλοπίνακα που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους όρους safety και security glazing.

 Safety glazing

 -          Προστασία έναντι ακούσιων ατυχημάτων

-          Προστασία έναντι πτώσης υαλοπινάκων λόγω φυσικών γεγονότων όπως τυφώνες και σεισμοί

 Security glazing

 -          Προστασία έναντι στοχευμένης επίθεσης ή απειλής

-          Προστασία έναντι εισόδου με στόχο την πρόκληση βίαιου συμβάντος

-          Συνολική στρατηγική προστασίας ανθρώπων και περιβάλλοντος με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε επίθεσης

 Πετυχαίνοντας πιο ανθεκτική κτιριακή δομή στο εξωτερικό του κτιρίου

    Η Federal Emergency Management Agency (FEMA) έχει καθιερώσει συγκεκριμένες οδηγίες για πόρτες και παράθυρα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μετριαστεί ο όποιος ανθρώπινος τραυματισμός και η όποια ζημία σε περιουσίες. Οι παρακάτω τρόποι μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση:

 -          Αποφυγή τοποθέτησης συμβατικών υαλοπινάκων δίπλα σε πόρτες για τον περιορισμό εισόδου εντός κτιρίου με στόχο τη βία

 -          Χρήση και τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας (laminated πολυστρωματικοί) έναντι συμβατικών (θερμικά σκληρυμένων ή μη)

 -          Σε περιοχές υψηλού ρίσκου, χρήση κατάλληλων αντιβαλλιστικών υαλοπινάκων

 -          Ελαχιστοποίηση εσωτερικών υαλοπινάκων σε σημεία απαγόρευσης εισόδου

 -          Τοποθέτηση παραθύρων επάνω από τη στάθμη του εδάφους για τον περιορισμό της δυνατότητας εισόδου εντός του κτιρίου

 -          Χρήση μεμβράνης ασφαλείας στην επιφάνεια εσωτερικών υαλοπινάκων για τη μείωση των θραυσμάτων στην περίπτωση θραύσης υαλοπινάκων

    Οι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες ασφαλείας εμφανίζουν αντίσταση σε προσπάθειες επίθεσης από αμβλύ και αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ως μέσο διάρρηξης. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων υαλοπινάκων, απαιτούνται πολλά χτυπήματα από τους εισβολείς ώστε να παραβιαστούν τα τζάμια. Έτσι, κερδίζεται πολύτιμος χρόνος από τους χρήστες του κτιρίου ώστε να αντιδράσουν και να σώσουν τις ζωές τους.

 Επιλογές Υαλοπινάκων

    Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές πολυστρωματικών υαλοπινάκων ασφαλείας σύμφωνα με διάφορα πρότυπα, τα οποία σχετίζονται με την αποτροπή της οποιασδήποτε επίθεσης και εισόδου με στόχο την πρόκληση βίας.

 -          Ασφάλεια υαλοπινάκων σύμφωνα με το πρότυπο ANSI Z967.1 Class A, Type Ι

-          Πρότυπο ASTM F1233 – Προτυποποιημένη μέθοδος δοκιμής για υαλοπίνακες ασφαλείας

-          Ασφάλεια έναντι εκρήξεων σύμφωνα με ASTM F1642

-          Ασφάλεια έναντι βαλλιστικών επιθέσεων σύμφωνα με ASTM F1233/UL 752 και UL 972

    Η αναγκαία ασφάλεια των υαλοπινάκων μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους συνδυασμούς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

  H συνεχής προστασία αποτελεί την καλύτερη άμυνα

    Φαινόμενα επιθέσεων με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι μη προβλέψιμα. Οι πιθανότητες να συμβούν είναι μικρές, ωστόσο τα σχολεία θα πρέπει να είναι επαρκώς προετοιμασμένα για αυτές τις περιπτώσεις. Τα μέτρα για τη συνεχή προστασία των σχολείων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά για την αποτροπή των εισβολέων. Η ασφάλεια της εξωτερικής όψης του κτιρίου είναι κρίσιμης σημασίας για την άμυνα έναντι τέτοιων επιθέσεων και συχνά είναι το μόνο μέτρο ασφαλείας που τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν.

    Εξειδικευμένες λύσεις σε υαλοπίνακες όπως υψηλής απόδοσης PVB μεμβράνες έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην αποτροπή εισβολέων και επιθέσεων και μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός σχολικού περιβάλλοντος με υψηλή ασφάλεια, είτε στην περίπτωση νέας κατασκευής είτε στην περίπτωση ανακαίνισης.